Національні наукові ресурси та сервіси

Відкритий український індекс наукового цитування (Open Ukrainian Citation Index; OUCI)

Відкритий український індекс наукового цитування (Open Ukrainian Citation Index; OUCI) – це пошукова система і база даних наукових цитувань, які надходять від усіх видань, що використовують сервіс Cited-by від CrossRef та підтримують Ініціативу з відкритих цитувань. Започаткований 2019 року Державною науково-технічною бібліотекою України. Станом на грудень 2021 року системою проіндексовано 130 млн публікацій з усього світу, серед яких – понад 360 тисяч публікацій у наукових фахових виданнях України.

Національний репозитарій академічних текстів

Національний репозитарій академічних текстів – це загальнодержавна розподілена електронна база даних, в якій накопичуються, зберігаються і систематизуються академічні тексти. Започаткований 2018 року Українським інститутом науково-технічної експертизи та інформації.

Бібліометрика української науки

Бібліометрика української науки – це національний наукометричний сервіс, призначений для формування в суспільстві цілісного уявлення про стан та динаміку процесів, що мають місце в науковому середовищі України. На основі бібліометричного аналізу публікацій сервіс проводить багатокритеріальне регулярне дискретне рейтингування суб’єктів наукового простору України. Бібліометрика української науки є національним сегментом проєкту Ranking of Google Scholar Profiles (Іспанія).

Бібліотечний портал НАН України LibNAS

Бібліотечний портал НАН України LIBNAS – це інформаційна система, призначена для консолідації, уніфікації, зберігання та надання широкого доступу до комплексу наукових даних, що супроводжують результати наукової діяльності Національної академії наук України. Започаткований 2020 року Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського відповідно до постанови Президії НАН України від 24.06.2020 № 116 «Щодо удосконалення організації обліку і моніторингу публікаційної та видавничої активності НАН України».

Наука України: доступ до знань

Наука України: доступ до знань – це інформаційний портал, започаткований 2016 року Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського. Метою проєкту є надання інтегрованого доступу до наукового доробку вітчизняних дослідників, представленого в науково-інформаційних ресурсах бібліотек України.

Портал складається з чотирьох розділів:

Портал складається з чотирьох розділів:

Український національний біографічний архів

«Український національний біографічний архів» (УНБА) – електронний науково-інформаційний ресурс, формування якого започатковано Інститутом біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (ІБД НБУВ) на базі нагромаджених ним електронних баз історико-біографічних даних та біобібліографії. УНБА є оригінальним вітчизняним інформаційним продуктом, відкритим в основній своїй частині для вільного доступу користувачів.

Україніка (е-бібліотека)

е-Бібліотека «Україніка» – це національний довідково-інформаційний та документальний ресурс архівних, рукописних і друкованих джерел, створених в Україні або інших державах – про Україну, її історію, економіку, культуру. Ресурс ґрунтується на засадах обліку та акумуляції документальної спадщини українського народу. Започаткований 2017 року Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського. Принциповим в організації ресурсів ЕБ є впровадження єдиної системи організації знань на основі наукового довідково-пошукового апарату. Основні поняття представленої галузі знань супроводжуються іконографічною та довідково-енциклопедичною інформацією, що надає змогу визначити для кожного ресурсу його тематичні, територіальні, часові й інтелектуальні атрибути. Все це створює для дослідників умови ефективного пошуку джерел наукової інформації. Інформаційні ресурси електронної бібліотеки «Україніка» розміщуються на умовах використання з навчальною та науковою некомерційною метою.

Реферативна база даних «Україніка наукова»

Реферативна база даних «Україніка наукова» – це загальнонаціональна реферативна база даних (РДБ) наукових публікацій, що створюється в рамках корпоративного проєкту Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського та Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України з 1998 року. У БД «Україніка наукова» представлено наукові публікації, видані в Україні, з усіх галузей знань. Основні типи документів, представлені реферативною інформацією в базі даних – монографії, автореферати дисертацій, статті з наукової фахової періодики.

Наукова періодика України

Наукова періодика України – це повнотекстова база даних Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, в якій представлено наукові періодичні видання України. Є найбільшим за охопленням повнотекстовим ресурсом в Україні. Глибина ретроспекції (для деяких видань): від сьогодні до 1991 року. Категорію наукових періодичних видань можна переглянути у "Реєстрі наукових фахових видань України" (Міністерство освіти та науки України).

Підписатися на RSS - Національні наукові ресурси та сервіси