Реферативна база даних «Україніка наукова»

Реферативна база даних «Україніка наукова» – це загальнонаціональна реферативна база даних (РДБ) наукових публікацій, що створюється в рамках корпоративного проєкту Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського та Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України з 1998 року. У БД «Україніка наукова» представлено наукові публікації, видані в Україні, з усіх галузей знань. Основні типи документів, представлені реферативною інформацією в базі даних – монографії, автореферати дисертацій, статті з наукової фахової періодики. Глибина ретроспекції бази даних – від сьогодні до 1992 року. РБД «Україніка наукова» забезпечує вільний доступ до результатів наукової діяльності вітчизняних дослідників, створює поточний зріз актуальних тенденцій розвитку української науки.

Поповнення РБД здійснюється шляхом аналітико-синтетичного опрацювання вхідного документального потоку НБУВ. Таким чином, база даних відображає актуальний зріз поточних надходжень обов’язкових примірників наукових видань до найбільшої книгозбірні держави. РБД призначена для висвітлення та доведення до світової спільноти результатів наукової діяльності вітчизняних вчених, пропагування доробку українських дослідників з найновіших напрямів наукового знання, розкриття теоретичного надбання та досвіду в галузі наукових розробок сучасних колективів, науково-дослідних та освітніх інституцій.

Пошуковий інтерфейс РБД «Україніка наукова» дозволяє здійснювати пошук за ключовими словами, авторами, колективними авторами, назвою видання, роком видання, спеціальністю ВАК, установою-видавцем, місцем видання, видом видання, ISBN/ISSN, персоналією, Рубрикатором НБУВ (шифрами ББК).

Матеріали РБД є водночас інформаційним наповненням Українського реферативного журналу «Джерело», що виходить друком 6 разів на рік, і є дайджестом поточних реферативних записів, представлених у РБД «Україніка наукова».

На основі РБД провадяться бібліометричні дослідження, спрямовані на вивчення динаміки надходження, видового розподілу, тематичного наповнення документів, публікаційної активності окремих учених і наукових установ, визначення пріоритетних напрямів у різних галузях наукового знання. Особливого значення набуває можливість використання РБД «Україніка наукова» у наукометричних дослідженнях, зокрема щодо рейтингування наукових фахових видань України за ступенем їх інтегрованості в систему наукових комунікацій, виявлення та ідентифікації сучасних вітчизняних наукових шкіл тощо.

Ключовими перевагами користування електронними реферативними ресурсами РБД «Україніка наукова» для наукової спільноти є:

1) Концентрація інформації. За самою своєю природою реферат є концентратом наукової інформації, бо в ньому у стислому та сконденсованому викладі подається зміст, методика та результати дослідження. Своєрідне сутнісне ядро наукової інформації, викладене у рефераті, є найнасиченішою та найбільш оперативною формою інформування наукової спільноти про здобутки та поточні розвідки дослідників.

2) Модерація інформації. Контент-аналіз публікацій, фаховий експертний добір кола достовірних видавців і періодичних видань, що здійснюється співробітниками відділу наукового формування національних реферативних ресурсів, є тим маркером, що допомагає користувачеві обрати серед низки формально подібних джерел справді якісний науковий контент.       

3) Систематизація інформації. Перевага реферативних баз даних полягає в чіткому структуруванні наукової інформації за низкою сталих класифікаційних систем. У РБД «Україніка наукова» інструментарій систематизації публікацій представлено Універсальною десятковою класифікацією, Бібліотечно-бібліографічною класифікацією та Реєстром спеціальностей ВАК, що дозволяють користувачеві чітко виокремити питому галузь пошуку інформації.

4) Інтеграція інформації. Бібліотечний портал НБУВ пропонує єдину точку доступу до взаємопов’язаних бібліографічних, реферативних, повнотекстових баз даних, мультимедійних колекцій, пошуково-аналітичного інструментарію, і є самодостатнім інтелектуальним продуктом, убезпеченим від нестабільності зовнішніх баз даних та інтернет-сховищ.

5) Оперативність інформування. Реферат здійснює у науковій спільноті функцію поточного інформування, даючи зріз актуальних публікацій, доступ до повного тексту яких дослідники матимуть, можливо, далеко не одразу. З огляду на обмежений наклад та високу вартість фахової літератури, а також спричинені колізіями авторського права обмеження (ембарго) в доступі до повних текстів публікацій, реферативні бази даних, що містять у відкритому доступі велику кількість найсвіжішої наукової інформації від провідних світових фахівців, є для багатьох дослідників чи не єдиною можливістю залишатися у фарватері актуальних наукових досліджень.