Бібліометрика української науки

Бібліометрика української науки – це національний наукометричний сервіс, призначений для формування в суспільстві цілісного уявлення про стан та динаміку процесів, що мають місце в науковому середовищі України. На основі бібліометричного аналізу публікацій сервіс проводить багатокритеріальне регулярне дискретне рейтингування суб’єктів наукового простору України. Бібліометрика української науки є національним сегментом проєкту Ranking of Google Scholar Profiles (Іспанія).

Інформаційний профіль сервісу – бібліометричні профілі вчених та установ. Сервіс збирає та систематизує актуальний реєстр бібліометричних профілів (портретів) науковців у системах Google Scholar, Scopus, Publons та дослідницьких колективів (наукових установ), створених на платформі Google Scholar.

Бібліометрика української науки генерує аналітичну інформацію про галузеву, відомчу та регіональну структуру науки України, є джерельною базою для проведення об’єктивного експертного оцінювання результативності наукової діяльності.

Параметрична оцінка наукового доробку учених та колективів здійснюється за допомогою таких показників цитованості, як h-index (індекс Гірша). На їх основі проводиться загальноукраїнське рейтингування науковців та наукових колективів. Оновлення відповідних рейтингів проводиться сервісом щомісячно (за Google Scholar) і щоквартально (за Scopus і Publons). Для впорядкування структури вітчизняних і світових наукових спеціальностей у сервісі «Бібліометрика української науки», згідно даних Google Scholar, виділено близько 300 галузевих рубрик.

Сервіс дозволяє здійснювати багатокритеріальний пошук бібліометричної інформації:

  • за прізвищем автора;
  • за назвою установи;
  • за назвою відомства;
  • за географічною ознакою (населеним пунктом);
  • за галуззю знань;
  • за рубриками Google Scholar
  • упорядковувати h-index за даними систем Google Scholar, Scopus, Publons.

Система «Бібліометрика української науки» створена в 2014 р. відділом бібліометрії і наукометрії Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.