Інтелектуальні бібліотечні системи підтримки наукових досліджень активно розвиваються у передових країнах світу. Вони отримали назву бібліотечні сервіси підтримки наукових досліджень (LRSS – Library Research Support Services).

Бібліотечна цифрова платформа «ResearchUA» орієнтована на розвиток електронної дослідницької інфраструктури України та формування всеукраїнського цифрового наукового простору, а саме акумуляцію, інтеграцію, ефективне використання і входження наукових електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів України до сучасних світових цифрових комунікацій.

Бібліотечні сервіси цифрової платформи «ResearchUA» призначені для активної інформаційної підтримки наукових досліджень в Україні:

  • сприяння розвитку нових форм цифрової наукової комунікації;
  • реалізація сучасних моделей комунікації наукової бібліотеки з суб’єктами авторського права на наукові твори;
  • консолідація та удосконалення доступу до національних наукових електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів;
  • введення до наукового обігу цифрових ресурсів національної документальної спадщини;
  • розробка аналітичних засобів моніторингу стану та розвитку наукових досліджень.

База знань та проєкт сайту стали результатом науково-дослідної роботи НБУВ, здійсненої у 2020-2023 рр.


Авторський колектив

Дубровіна Л. А. (керівник проєкту, генеральний директор НБУВ)

Лобузіна К. В.  (автор моделі бази знань та проєкту сайту, директор Інституту інформаційних технологій НБУВ)

Гарагуля С. С., Ковальчук Г. І., Коновал Л. В., Мартинюк О. М., Самохіна Н. Ф., Симоненко Т. В.

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна