Відкрита наука (Open Science) – це підхід до реалізації всього циклу наукового дослідження, заснований на  нових способах поширення знань з використанням цифрових технологій і нових засобах спільної роботи дослідників, високих стандартах прозорості й відкритості, пошуку нових знань і отриманні наукових результатів з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних сервісів і систем. В основі концепції відкритої науки покладено розуміння важливості забезпечення відкритості доступу до публікацій і результатів досліджень. Відкрита наука:

  • розширює наукове співробітництво та обмін інформацією на користь науки та суспільства;
  • робить наукові знання відкритішими доступнішими для використання;
  • відкриває процеси створення, оцінки та обігу наукових знань для суспільства;
  • сприяє праву кожного на участь у науковому прогресі та його перевагах.

Інформацію щодо наукових ресурсів відкритого доступу надають міжнародні онлайнові каталоги.

DOAJ (Directory of Open Access Journals) - міжнародний мультидисциплінарний каталог журналів відкритого доступу, який індексує і забезпечує вільний доступ до повних текстів рецензованих наукових та академічних журналів з різних галузей знань. Засновником DOAJ є Університет Лунда у Швеції.

OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) - міжнародний каталог репозитаріїв відкритого доступу, який надає можливість здійснювати пошук та перегляд більше тисячі зареєстрованих репозитаріїв на основі низки характеристик, таких як розташування, програмне забезпечення або тип зберігання матеріалів.

Безпосереднім втіленням концепції відкритої науки є інституційні репозитарії.

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) - одна з найбільших у світі пошукових систем, спеціалізованих на пошуку наукових публікацій відкритого доступу в Інтернеті, створена бібліотекою Білефельдського університету. Пошуковик збирає відкриті метадані з інституційних репозитаріїв та інших академічних цифрових бібліотек, які застосовують Протокол Ініціативи відкритих архівів для збирання метаданих (OAI-PMH), а потім нормалізують та індексують дані для пошуку.

У межах європейських ініціатив відкритої науки розбудовується OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe)європейська електронна інфраструктура відкритої наукової комунікації. В її основі лежить дослідний граф OpenAire, який пов’язує публікації, дослідні дані, дослідницькі програми з дослідниками, їх організаціями, фінансуючими агентствами та дослідницькими спільнотами. Для пов’язування наукових даних широко використовуються цифрові ідентифікатори DOI та ORCID. OpenAIRE є офіційним репозитарієм грантових програм ЄС, всі публікації, що публікуються в межах цих грантових програм, включаються в нього. Крім того, проіндексовані також статті таких вагомих постачальників наукових даних, як arXiv.org, Europe PubMed Central,  а також статті з інших авторитетних джерел.

В Україні репозитарії створені закладами вищої освіти та науково-дослідними установами.

Репозитарії НАН України та НБУВ:

Найбільшим загальнонаціональним архівом наукових публікацій відкритого доступу в Україні є "Наукова періодика України", яка підтримується НБУВ в кооперації з видавництвами наукових журналів.

В Україні ініціативу відкритого доступу також підтримує інформаційний сервіс: