Бібліотечний портал НАН України LibNAS

Бібліотечний портал НАН України LIBNAS – це інформаційна система, призначена для консолідації, уніфікації, зберігання та надання широкого доступу до комплексу наукових даних, що супроводжують результати наукової діяльності Національної академії наук України. Започаткований 2020 року Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського відповідно до постанови Президії НАН України від 24.06.2020 № 116 «Щодо удосконалення організації обліку і моніторингу публікаційної та видавничої активності НАН України».

Метою створення Бібліотечного порталу НАН України LibNAS UA є:

  • приведення наукових метаданих НАН України у відповідність із сучасними міжнародними стандартами цифрової комунікації;
  • можливість інтеграції до європейської та світової дослідницької інфраструктури;
  • забезпечення відкритого доступу до результатів наукової діяльності Національної академії наук України;
  • удосконалення організації обліку й моніторингу наукової публікаційної та видавничої активності НАН України, оцінювання ефективності їхньої діяльності;
  • оптимізація процесу підготовки звітної та атестаційної документації НАН України, а також для проведення аналітичних, бібліометричних, наукометричних досліджень.

Структура наукових метаданих інформації Бібліотечного порталу НАН України LibNAS UA працює на засадах сумісності з іншими міжнародними системами управління науковою інформацією і відповідає основним елементам формату метаданих CERIF (Common European Research Information Format – спільний європейський формат наукової інформації):

  • дослідницька інфраструктура (організації, персоналії);
  • дослідницький репозитарій (наукові тексти).

Бібліотечний портал НАН України LibNAS UA є корпоративним цифровим проєктом, який передбачає обов’язкову участь усіх наукових установ НАН України, призначення ними відповідальних осіб та постійного оперативного постачання якісних і повних наукових метаданих до інформаційного порталу, внесення актуальних правок до LibNAS UA.

Бібліотечний портал НАН України LibNAS UA надає доступ користувачам до інформації, яка в ньому міститься, зокрема до реєстру наукових метаданих, електронних версій наукових текстів та інших пов’язаних з ними даних, розміщених на умовах відкритого (онлайнового, вільного, безоплатного) доступу, через офіційний вебпортал LibNAS UA та спеціальний клієнтський модуль, призначений для інституційних учасників.

Структура порталу «LibNAS UA» складається з взаємопов’язаних блоків, центральним з яких є відповідно до європейського стандарту «НАУКОВЦІ».

› УСТАНОВИ

Список установ подано відповідно до структури НАН України, є можливість пошуку установ за будь-якими фрагментами назви. Кожен запис про установу містить її історичні назви з дня заснування українською мовою та їх англомовні аналоги. Є можливість переглянути всіх очільників установи з дня заснування, наявні в НБУВ видання за всіма бібліографічними варіантами написання назви установи, наукові періодичні видання установи, сайт установи міжнародні ідентифікатори. Наукометричні профілі установи (Scopus, Web of Sciences, Google Scholar) та поточні наукометричні показники (кількість публікацій і цитувань, індекс Гірша).

› НАУКОВЦІ

Алфавітний список науковців НАН України з можливістю пошуку за будь-яким фрагментом імені. Кожен запис про містить стислу інформацію про дати життя, освіту, наукові ступені та вчені звання, професійну діяльність, пов’язану в першу чергу з установами НАН України, викладацьку діяльність, наявні в НБУВ праці вченого та літературу про нього за всіма бібліографічними варіантами написання імені вченого, нагороди, науково-видавничу діяльність (участь у редколегіях наукової періодики), нагороди, міжнародні ідентифікатори. Наукометричні профілі вченого (Scopus, Web of Sciences, Google Scholar) та поточні наукометричні показники (кількість публікацій і цитувань, індекс Гірша).

Репозитарій НАН України (публікації та періодика)

› ПУБЛІКАЦІЇ

Репозитарій НАН України, який є консолідованим і структурованим зібранням наукових текстів – авторський твір працівника(ів) наукової установи НАН України, що пройшов наукове рецензування і затверджений до публікації, або інших форми розповсюдження наукового тексту, що має науковий, науково-технічний або навчальний характер у формі  дисертації, автореферата, різних видів наукових видань, зокрема монографії, наукової статті, наукового каталога та покажчика, науково-довідкового та енциклопедичного видання, підручника, збірника матеріалів конференції, звіту у сфері наукової і науково-технічної діяльності та інш. Метадані статей обов’язково будуть подаватись українською та англійською мовами, будуть зазначатись DOI та УДК, для журнальних статей – індексування наукометричними базами даних Scopus та Web of Sciences, квартіль, категорія ДАК України. В перспективі цей блок буде пов’язаний з установами (видавцями та постачальниками інформації), науковцями (авторами текстів).

 ЖУРНАЛИ (функціонує як окремий сайт наукових журналів НАН України jnas.nbuv.gov.ua)

Інформація про всі періодичні видання НАН України (історичні та сучасні); видання в яких публікуються співробітники НАН України; видання НАН України, які входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Sciences; фахові видання за категоріями ДАК України. В перспективі цей блок буде пов’язаний з публікаціями (статтями у періодичних виданнях), установами (видавцями), науковцями (авторами текстів та членами редколегій).