НАУКОВІ РЕСУРСИ

 • НАУКОВА ПЕРІОДИКА УКРАЇНИ

  Електронні версії періодичних наукових фахових видань наукових установ та навчальних закладів та повна інформація про видання. Є найбільшим за охопленням повнотекстовим ресурсом в Україні. Сервіси для авторів та видавництв надаються безкоштовно на умовах відкритого доступу до повних текстів публікацій, що дає можливість вести активний обмін науковою інформацією.

  В межах Бібліотечного порталу НАН України "LibNAS" також функціонує окремий сайт наукових журналів НАН України jnas.nbuv.gov.ua.

 • РЕФЕРАТИВНА БАЗА ДАНИХ «УКРАЇНІКА НАУКОВА»

  Загальнонаціональна реферативна база даних (РДБ) наукових публікацій, що створюється в рамках корпоративного проєкту Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського та Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України з 1998 року. У БД «Україніка наукова» представлено наукові публікації, видані в Україні, з усіх галузей знань. Основні типи документів, представлені реферативною інформацією в базі даних – монографії, автореферати дисертацій, статті з наукової фахової періодики. Глибина ретроспекції бази даних – від сьогодні до 1992 року. РБД «Україніка наукова» забезпечує вільний доступ до результатів наукової діяльності вітчизняних дослідників, створює поточний зріз актуальних тенденцій розвитку української науки.

 • УКРАЇНІКА (Е-БІБЛІОТЕКА)

  е-Бібліотека «Україніка» – це національний довідково-інформаційний та документальний ресурс архівних, рукописних і друкованих джерел, створених в Україні або інших державах – про Україну, її історію, економіку, культуру. Ресурс ґрунтується на засадах обліку та акумуляції документальної спадщини українського народу. Започаткований 2017 року Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського. Принциповим в організації ресурсів ЕБ є впровадження єдиної системи організації знань на основі наукового довідково-пошукового апарату. Основні поняття представленої галузі знань супроводжуються іконографічною та довідково-енциклопедичною інформацією, що надає змогу визначити для кожного ресурсу його тематичні, територіальні, часові й інтелектуальні атрибути. Все це створює для дослідників умови ефективного пошуку джерел наукової інформації. Інформаційні ресурси електронної бібліотеки «Україніка» розміщуються на умовах використання з навчальною та науковою некомерційною метою.

 • ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ НБУВ

  Електронний каталог НБУВ наповнюється з 1994 року, відображає книги, періодичні та продовжувані видання, дисертації, автореферати дисертацій, нотні та образотворчі видання тощо. Літературу, видану до 1994 року можна знайти в сканованому генеральному алфавітному каталозі. ЕК НБУВ є потужним вільнодоступним джерелом національної бібліографії, містить бібліографічний опис надходжень обов'язкового примірника українських видань, у тому числі наукових. ЕК забезпечує багатоаспектний пошук бібліографічної інформації за різними параметрами: автор, назва, рік видання, ключові слова, тематичні рубрики.

  Наукова література, що надходить до НБУВ, представлена в Реферативній базі даних "Україніка наукова".

   

 • НАУКОВА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА НБУВ

  Архів електронних повнотекстових документів книжкового типу, що формується за пріоритетними напрямами науки, освіти, культури, економіки, виробництва, управління тощо, які визначаються низкою Законів України, постанов Кабінету Міністрів України, Президії НАН України. У Науковій електронній бібліотеці НБУВ містяться електронні документи, що є: електронними  аналогами друкованих видань або електронними виданнями, наданими правовласниками: авторами та видавництвами; цифровими копіями традиційних бібліотечних документів. Основне її завдання: створення повнотекстового архіву електронних документів та централізоване наукове опрацювання суспільно-значущих  вітчизняних  та  актуальних  закордонних електронних матеріалів. Доступ до повних текстів «Наукової електронної бібліотеки» є диференційованим: вільний доступ є до повних текстів документів, офіційно переданих правовласниками для розміщення на порталі НБУВ; всі інші повні тексти доступні лише у локальній мережі НБУВ – в читальних залах.

 • АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ (Е-БІБЛІОТЕКА)

  Електронна бібліотека авторефератів дисертацій, захищених в Україні з 1998 по 2011 рр., відновлена з 2019 р. по сьогодні. е-Бібліотека надає доступ до бібліографічного опису та анотацій дисертаційних досліджень. Наявний пошук за автором, назвою, роком видання та ключовими словами, спеціальностями ДАК України. Повні тексти авторефератів вільно доступні для завантаження. З 2019 року, завдяки партнерській взаємодії з Національним репозитарієм академічних текстів (НРАТ),  для кожного автореферату наявна можливість ознайомитись з текстом дисертації, представленої для вільного перегляду в НРАТ.

 • ЦИФРОВА БІБЛІОТЕКА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

  Повнотекстове зібрання оцифрованих документів історико-культурних фондів НБУВ. Цифрова бібліотека структурована за колекціями, видами документів та за предметно-тематичними рубриками. Цифрові колекції організовані за різними принципами: тематичні, персональні, установ, видавничі, книжкових пам'яток, історичні фонди, зібрання. Відбір документів для оцифрування здійснюється за такими основними критеріями: цінні та унікальні, пошкоджені, підвищеного попиту. Найбільшою за кількістю документів є колекція україніки, яка містить важливі для дослідників джерела знань про Україну та український народ. Цифрові ресурси українознавчої тематики поповнюють колекцію е-бібліотеки "Україніка".

 • ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ

  Центр досліджень соціальних комунікацій – інформаційна платформа, що репрезентує інформаційно-аналітичну та наукову діяльність аналітичних підрозділів НБУВ.

  Аналітичні підрозділи НБУВ здійснюють підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів широкої тематики:

  • ефективність діяльності управлінських структур та суспільна реакція на неї;
  • моніторинг, аналіз громадської та експертної думки про правотворчу діяльність в Україні, законодавчі ініціативи; конституційний процес;
  • питання суспільної безпеки, в т.ч. інформаційної, економічної, політичної та ін.;
  • діяльність політичних партій та громадських організацій у контексті перебігу основних подій суспільно-політичного життя;
  • актуальні події зовнішньополітичного життя України.

  Окремі інформаційно-аналітичні проєкти: