НАУКОВІ СЕРВІСИ

 • НАУКА УКРАЇНИ: ДОСТУП ДО ЗНАНЬ

  Наука України: доступ до знань – це інформаційний портал Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського. Метою проєкту є надання інтегрованого доступу до наукового доробку вітчизняних дослідників, представленого в науково-інформаційних ресурсах бібліотек України. На порталі реалізована інтеграція з електронним каталогом НБУВ, «Науковою періодикою України», реферативною базою даних «Україніка наукова». Інформаційний портал сприяє популяризації науки в Україні, підвищенню активності наукових досліджень та доступності наукового надбання всьому суспільству.
  Портал складається з чотирьох розділів:

  1. Наукові бібліотеки – реєстр наукових бібліотек України з короткою інформацією про кожну бібліотеку, її фонди та місцезнаходження, інтернет-адресу, науково-інформаційні ресурси, відомчому та інституційному підпорядкуванню.
  2. Наукові ресурси бібліотек – систематизований за регіонами, типами та галузями знань анотований інтернет-навігатор наукових ресурсів бібліотек України.
  3. Наукові установи – систематизований за типами, регіонами, галузями знань реєстр наукових установ України, призначений для проведення пошуку наукових видань українських наукових установ, пов’язаний із записами авторитетних файлів.
  4. Науковці України – систематизований за регіонами, галузями знань, відомчому та інституційному підпорядкуванню реєстр вчених України, призначений для проведення пошуку наукових видань та публікацій українських вчених, пов’язаний із записами авторитетних файлів.
 • БІБЛІОМЕТРИКА УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ

  Національний наукометричний сервіс, призначений для формування в суспільстві цілісного уявлення про стан та динаміку процесів, що мають місце в науковому середовищі України. На основі бібліометричного аналізу публікацій сервіс проводить багатокритеріальне регулярне дискретне рейтингування суб’єктів наукового простору України. Бібліометрика української науки є національним сегментом проєкту Ranking of Google Scholar Profiles (Іспанія). Інформаційний профіль сервісу – бібліометричні профілі вчених та установ. Сервіс збирає та систематизує актуальний реєстр бібліометричних профілів (портретів) науковців у системах Google Scholar, Scopus, Web of Science та дослідницьких колективів (наукових установ), створених на платформі Google Scholar.

 • БІБЛІОТЕЧНИЙ ПОРТАЛ НАН УКРАЇНИ LIBNAS

  Бібліотечний портал НАН України LibNAS – це інформаційна система, призначена для консолідації, уніфікації, зберігання та надання широкого доступу до комплексу наукових даних, що супроводжують результати наукової діяльності Національної академії наук України. Метою створення LibNAS є приведення наукових метаданих НАН України у відповідність до сучасних міжнародних стандартів цифрової комунікації, з можливістю подальшої інтеграції до європейської та світової дослідницької інфраструктури. Забезпечення відкритого доступу до результатів наукової діяльності. Оптимізація зусиль з підготовки звітної та атестаційної документації, пов’язаної з обліком публікаційної активності та наукометричних показників установ та науковців НАН України.

  Структура порталу LibNAS складається з взаємопов’язаних блоків, центральним з яких є відповідно до європейського стандарту «НАУКОВЦІ».

  • УСТАНОВИ - список установ відповідно до структури НАН України.
  • НАУКОВЦІ - алфавітний список науковців НАН України з можливістю пошуку за будь-яким фрагментом імені.
  • ПУБЛІКАЦІЇ - репозитарій НАН України, який є консолідованим і структурованим зібранням наукових текстів – авторський твір працівника(ів) наукової установи НАН України.
  • ЖУРНАЛИ (функціонує як окремий сайт наукових журналів НАН України jnas.nbuv.gov.ua).