МОНОГРАФІЇ, АНАЛІТИЧНІ ЗАПИСКИ  

ЦИФРОВІ БІБЛІОТЕЧНІ РЕСУРСИ ТА СЕРВІСИ ПІДТРИМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА РОЛЬ У НАУКОВІЙ КОМУНІКАЦІЇ : аналітична записка (2020)

 

ЦИФРОВІ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ У РОЗБУДОВІ НАУКОВОГО СЕГМЕНТА НАЦІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ : монографія (2021)

 
  СТАТТІ  

SCOPUS

WoS

 

ЦИФРОВА ГУМАНІТАРИСТИКА ТА БАЗИ ДАНИХ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ / Л. А. Дубровіна, К. В. Лобузіна, О. С. Онищенко, Г. В. Боряк // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2020. - Вип. 25. - С. 290-309

 

SCOPUS

WoS

Dubrovina L., Lobuzina K., Onyshchenko O., Boriak H. DIGITAL HUMANITARIAN PROJECT AS A COMPONENT OF DIGITAL HUMANITIES // Science and Innovation. 2021. Vol. 17, № 1. P. 54-63

 
 

Лобузіна К. В. РЕПОЗИТАРІЙ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ НАН УКРАЇНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ БІБЛІОТЕЦІ УКРАЇНИ ІМ. В. І. ВЕРНАДСЬКОГО: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ (за матеріалами доповіді на засіданні Президії НАН України 29 вересня 2021 р.) // Вісник Національної академії наук України. 2021. № 11. C. 16-23