Український національний біографічний архів

«Український національний біографічний архів» (УНБА) – електронний науково-інформаційний ресурс, формування якого започатковано Інститутом біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (ІБД НБУВ) на базі нагромаджених ним електронних баз історико-біографічних даних та біобібліографії. УНБА є оригінальним вітчизняним інформаційним продуктом, відкритим в основній своїй частині для вільного доступу користувачів.
Метою укладачів УНБА є створення фундаментального вітчизняного науково-інформаційного ресурсу, який інтегрував би вивірену інформацію про діячів України минулих часів і слугував би зростаючим інформаційним потребам сфер освіти, науки, культури, державного управління, завданням репрезентації України у світі.

УНБА формується як складно структурована база різноманітної біографічної та бібліографічної інформації про співвітчизників всіх національностей, віросповідань, політичних переконань, яким належить певний індивідуальний внесок у розбудову освіти, науки, культури, економічного і політичного життя України. УНБА включає також персоналії вихідців з України, знаних у світі своєю діяльністю на ниві політичного, соціально-економічного та культурного розвитку інших народів і держав, зарубіжних діячів, відомих дослідженнями та пропагандою української історії і культури, участю у розбудові економічного і соціального життя України.

Структурно УНБА складається з Бази даних «Персоналії» (Реєстру імен) та приєднаних до неї колекцій довідкових біографічних статей, як спеціально створених для Архіву, так і раніше опублікованих у різних вітчизняних та зарубіжних енциклопедіях, словниках, довідниках, альманахах, наукових збірниках, а також бібліографії та різноманітних додатків (біографічні нариси, повнотекстові електронні видання біографічних досліджень монографічного характеру, наукові статті та публікації, документи, джерелознавчі коментарі, генеалогічні таблиці, іконографію, фото-, фоно- та аудіодокументи). Всі матеріали оприлюднюються в УНБА з дотриманням вимог вітчизняного і зарубіжного законодавства про інтелектуальну власність. Зважаючи на це, окремі матеріали будуть доступними читачам лише у внутрішній мережі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Реалізація проекту розрахована на тривалий час. Нині до Бази даних «Персоналії» вже занесено імена понад 50 тисяч імен співвітчизників і зарубіжних діячів, включаючи тих, хто пішов з життя у першому десятилітті ХХІ століття. Впродовж наступних років Базу даних передбачається розширити до 100 тисяч імен. Здійснити змістовне наповнення такого масштабного ресурсу можливо дише колективними зусиллями великої громади науковців.

Тому завданням формування УНБА є не лише інтеграція біографічних даних про відомих співвітчизників, але й забезпечення координації та кооперації зусиль дослідників-біографістів, які працюють в академічних інститутах, вищих навчальних закладах, бібліотеках, архівах, музеях, беруть участь у роботі громадських організацій. На базі УНБА передбачається створити електронну Віртуальну біографічну лабораторію (ВБЛ), що дозволить формувати загальнонаціональний електронний науково-інформаційний біографічний ресурс спільними зусиллями спеціалістів, які працюють у різних регіонах України та за кордоном.