БІБЛІОМЕТРИКА УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ

Національний наукометричний сервіс, призначений для формування в суспільстві цілісного уявлення про стан та динаміку процесів, що мають місце в науковому середовищі України. На основі бібліометричного аналізу публікацій сервіс проводить багатокритеріальне регулярне дискретне рейтингування суб’єктів наукового простору України. Бібліометрика української науки є національним сегментом проєкту Ranking of Google Scholar Profiles (Іспанія). Інформаційний профіль сервісу – бібліометричні профілі вчених та установ. Сервіс збирає та систематизує актуальний реєстр бібліометричних профілів (портретів) науковців у системах Google Scholar, Scopus, Web of Science та дослідницьких колективів (наукових установ), створених на платформі Google Scholar.