БІБЛІОТЕЧНИЙ ПОРТАЛ НАН УКРАЇНИ LIBNAS

Бібліотечний портал НАН України LibNAS – це інформаційна система, призначена для консолідації, уніфікації, зберігання та надання широкого доступу до комплексу наукових даних, що супроводжують результати наукової діяльності Національної академії наук України. Метою створення LibNAS є приведення наукових метаданих НАН України у відповідність до сучасних міжнародних стандартів цифрової комунікації, з можливістю подальшої інтеграції до європейської та світової дослідницької інфраструктури. Забезпечення відкритого доступу до результатів наукової діяльності. Оптимізація зусиль з підготовки звітної та атестаційної документації, пов’язаної з обліком публікаційної активності та наукометричних показників установ та науковців НАН України.

Структура порталу LibNAS складається з взаємопов’язаних блоків, центральним з яких є відповідно до європейського стандарту «НАУКОВЦІ».

  • УСТАНОВИ - список установ відповідно до структури НАН України.
  • НАУКОВЦІ - алфавітний список науковців НАН України з можливістю пошуку за будь-яким фрагментом імені.
  • ПУБЛІКАЦІЇ - репозитарій НАН України, який є консолідованим і структурованим зібранням наукових текстів – авторський твір працівника(ів) наукової установи НАН України.
  • ЖУРНАЛИ (функціонує як окремий сайт наукових журналів НАН України jnas.nbuv.gov.ua).