НАУКОВІ РЕСУРСИ

 • БІБЛІОМЕТРИКА УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ

  Національний наукометричний сервіс, призначений для формування в суспільстві цілісного уявлення про стан та динаміку процесів, що мають місце в науковому середовищі України. На основі бібліометричного аналізу публікацій сервіс проводить багатокритеріальне регулярне дискретне рейтингування суб’єктів наукового простору України. Бібліометрика української науки є національним сегментом проєкту Ranking of Google Scholar Profiles (Іспанія). Інформаційний профіль сервісу – бібліометричні профілі вчених та установ. Сервіс збирає та систематизує актуальний реєстр бібліометричних профілів (портретів) науковців у системах Google Scholar, Scopus, Web of Science та дослідницьких колективів (наукових установ), створених на платформі Google Scholar.

 • ТЕМАТИЧНИЙ НАВІГАТОР

  Тематичний навігатор - це "древо знань" фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. За допомогою тематичного навігатора ви можете здійснювати пошук одночасно в електронному каталозі НБУВ (книжкові та періодичні видання) та реферативній базі даних. Обравши необхідний вам тематичний розділ ви можете уточнювати результати пошуку за ключовими словами, автором, роком видання. Пошуковий інтерфейс тематичного навігатора надає можливість переглядати рубрики як у вигляді тематичного дерева, так і шукати їх за заданим терміном або термінологічним сполученням. Рубрики навігатора супроводжують відповідні класифікаційні індекси УДК (Універсальної десяткової класифікації), що стане в нагоді науковцям під час підготовки наукових публікацій. Тематичний навігатор підготовлено за матеріалами видання Рубрикатор НБУВ. Скорочений варіант.

 • НАУКОВЦІ УКРАЇНИ

  Науковці України – це систематизований за галузями знань, регіонами, відомчим та інституційним підпорядкуванням, реєстр науковців України, призначений для проведення пошуку наукових видань і публікацій українських вчених, пов’язаний з електронними бібліотечно-інформаційними ресурсами.
  Реєстр науковців є частиною інформаційного порталу "Наука України: доступ до знань". Його призначення:
  • шукати колег, що займаються відповідним напрямом наукових досліджень;
  • добирати списки науковців за місцем роботи, місцем захисту дисертації, установою, відомством, містом;
  • переглядати список публікацій науковця: автореферати, дисертації, книги, наукові статті;
  • завантажувати наявні повні тексти наукових публікацій;
  • отримувати інформацію щодо наявних інформаційних джерел довідкового та біографічного характеру;
  • визначати коло науковців, пов’язаних науковими та родинними зв’язками;
  • переглядати інформацію бібліометричних профілів вчених;
  • користуватися автоматично створеним списком співавторів.
 • ДОВІДНИК "УКРАЇНІКА"

  Довідник основних понять, пов'язаних зі змістом документів е-бібліотеки «Україніка». Кожна довідка містить додаткову інформацію про поняття, що розкривається: категорія, стисла дефініція, різночитання імен осіб та назв установ, іконографічна інформація, посилання до довідкових інтернет-ресурсів, лінгвістичні та міжпредметні зв’язки. Система взаємопов’язаних довідок створює семантичну мережу зв’язків, яка забезпечує користувачу зручний, інтуїтивно зрозумілий механізм пошуку необхідних інформаційних джерел.

  Основними пошуковими категоріями довідника "Україніки" є:
  ПЕРСОНАЛІЇ, ІСТОРИЧНІ ПОДІЇ, ВЕРСТВИ НАСЕЛЕННЯ, НАРОДИ, ДІАСПОРА, МОВИ, МИСТЕЦТВО, ПАМ’ЯТКИ, ДЕРЖАВИ, ДЕРЖАВНА ВЛАДА, ПОЛІТИЧНІ РУХИ, ТЕРИТОРІЇ, ГЕОГРАФІЧНІ ОБ’ЄКТИ, НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ, ОРГАНІЗАЦІЇ, УСТАНОВИ

 • УКРАЇНІКА В ДАТАХ

  Це інтерактивна хронологічна колекція, що репрезентує події, постаті та артефакти україніки та актуалізує історичні факти на щодень. До кожної події, артефакту чи постаті підібрана джерельна база, яка заглиблює в предмет. Це українознавчий інтелектуальний календар, базою якого є документи е-бібліотеки "Україніка".

 • УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ БІОГРАФІЧНИЙ АРХІВ

  «Український національний біографічний архів» (УНБА) – електронний науково-інформаційний ресурс, формування якого започатковано Інститутом біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (ІБД НБУВ) на базі нагромаджених ним електронних баз історико-біографічних даних та біобібліографії. УНБА є оригінальним вітчизняним інформаційним продуктом, відкритим в основній своїй частині для вільного доступу користувачів.
  Метою укладачів УНБА є створення фундаментального вітчизняного науково-інформаційного ресурсу, який інтегрував би вивірену інформацію про діячів України минулих часів і слугував би зростаючим інформаційним потребам сфер освіти, науки, культури, державного управління, завданням репрезентації України у світі.