НАУКОВА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА НБУВ

Архів електронних повнотекстових документів книжкового типу, що формується за пріоритетними напрямами науки, освіти, культури, економіки, виробництва, управління тощо, які визначаються низкою Законів України, постанов Кабінету Міністрів України, Президії НАН України. У Науковій електронній бібліотеці НБУВ містяться електронні документи, що є: електронними  аналогами друкованих видань або електронними виданнями, наданими правовласниками: авторами та видавництвами; цифровими копіями традиційних бібліотечних документів. Основне її завдання: створення повнотекстового архіву електронних документів та централізоване наукове опрацювання суспільно-значущих  вітчизняних  та  актуальних  закордонних електронних матеріалів. Доступ до повних текстів «Наукової електронної бібліотеки» є диференційованим: вільний доступ є до повних текстів документів, офіційно переданих правовласниками для розміщення на порталі НБУВ; всі інші повні тексти доступні лише у локальній мережі НБУВ – в читальних залах.