РЕПОЗИТАРІЙ НБУВ EVERLIB

Електронний архів, що систематизує і зберігає в електронному вигляді копії документів наукового, довідкового, освітнього та методичного призначення створені науковими співробітниками, аспірантами НБУВ або у співпраці з іншими особами. Складові – електронна бібліотека «Публікації НБУВ»;  БД «Співробітники НБУВ» (представлення основних відомостей про співробітників НБУВ, їхню публікаційну активність, роботу з інформаційними ресурсами).