Електронна дослідницька інфраструктура

Система наукової інформації (Research Information System, RIS)

Це інформаційна система, що збирає і зберігає метадані про перебіг і результати дослідницької діяльності. Містить консолідовану науково-дослідну інформацію, інституційні та дослідницькі профілі. Основне призначення такої системи – це моніторинг стану, оцінка результатів та управління науково-дослідною діяльністю наукової установи. Стандартом для створення RIS є стандарт CERIF (Загальноєвропейський формат наукової інформації), запропонований ЄС, розроблений і підтримуваний організацією euroCRIS.

Управління даними досліджень (Research Data Management, RDM)

Система заходів з ефективної курації, збереження, обміну даними досліджень, підтримки звітності та академічної доброчесності досліджень. RDM забезпечує комплексний підхід до організації життєвого циклу наукових даних. Дані включають лабораторні записи, дані польових та первинних досліджень; опитування; аудіозаписи; відеозаписи; моделі; фотографії; фильми; тести та ін. Різні дисципліни використовують специфічні для кожної предметної галузі набори даних.

Система підтримки наукових досліджень (Research Support System, RSS)

Це комплекс віртуальних ресурсів і послуг, спрямованих на підтримку досліджень на всіх етапах. Така система включає інституційний репозитарій, індекси, метрики, мережі співавторства та засоби аналітики даних. При цьому йдеться не тільки про доступ до джерельної бази та подальшу репрезентацію результатів дослідження, а про комплексний та персоналізований супровід наукової роботи, що включає підбір видання, постпублікаційний моніторинг, оформлення наукових портфоліо, аналітику перспективних напрямів досліджень тощо.

Цифрова гуманітаристика

Цифрові гуманітарні науки – це узагальнений термін, що охоплює різні цифрові практики, методології, технології та дослідницькі стратегії комплексу соціогуманітарних наук. Термін «цифрові гуманітарні науки» (digital humanities, DH) має певну семантичну складність, він є результатом динамічного діалогу між різними аспектами методології ІТ‑технологій та гуманітарних наук.

Інституційний репозитарій (Institutional Repository)

Інституційний репозитарій – це онлайновий архів для збору, збереження та поширення цифрових копій інтелектуальної продукції установи, зокрема, закладів вищої освіти та науково-дослідних установ. Такі сховища даних є безпосереднім втіленням концепції Відкритої науки (Open Science) та Відкритих даних (Open Data).

Підписатися на RSS - Електронна дослідницька інфраструктура