Система підтримки наукових досліджень (Research Support System, RSS)

Це комплекс віртуальних ресурсів і послуг, спрямованих на підтримку досліджень на всіх етапах. Така система включає інституційний репозитарій, індекси, метрики, мережі співавторства та засоби аналітики даних. При цьому йдеться не тільки про доступ до джерельної бази та подальшу репрезентацію результатів дослідження, а про комплексний та персоналізований супровід наукової роботи, що включає підбір видання, постпублікаційний моніторинг, оформлення наукових портфоліо, аналітику перспективних напрямів досліджень тощо. Бібліотечна система підтримки наукових досліджень (Library Research Support System, LRSS) має виконувати багатоаспектні функції: ресурсну (надання доступу до джерел наукової інформації: ретроспективних і сучасних); сервісну (комплексний інформаційний супровід всіх етапів досліджень, формування наукових портфоліо, моніторинг публікаційної активності, аналітика даних); експертну (організація та модерація доступу до наукових публікацій, кураторство цифрових колекцій); методичну (навчання медіаграмотності, використанню інструментів цифрової науки, набуття навичок цифрових бібліотекарів).