DOI (Digital Object Identifier)

Цифровий ідентифікатор об’єкта (англ. Digital Object Identifier, DOI) – це літерно-числовий код, який використовується для однозначної ідентифікації об’єктів наукової інформації. Широко використовується в основному для ідентифікації академічної інформації, такої як журнальні статті, звіти про дослідження, набори даних та офіційні публікації. Впроваджений 2000 року Міжнародною агенцією цифрової ідентифікації об’єктів. Затверджений Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO). В Україні використання DOI у науковій періодиці стало обов’язковим згідно п. 6 Порядку формування Переліку наукових фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 32 від 15.01.2018 р.).

DOI надається кожній статті у науковому фаховому видання окремо, а також усьому номеру в цілому. Для реєстрації DOI вповноважена особа редакції наукового фахового видання має виконати таку послідовність дій:

1) укласти угоду з агенцією CrossRef або її ліцензованими регіональними партнерами;

2) оплатити індекси за поточним прейскурантом [https://www.crossref.org/fees/] (залежить від типу матеріалів; зокрема, для стандартної журнальної статті незалежно від обсягу вартість надання DOI становить 1 долар США, для грантової заявки – 2 долари США, для рецензії – 25 центів США тощо);

3) зазначити отримані від CrossRef ідентифікатори у друкованому номері видання та на його вебсайті;

4) згенерувати XML-файли статей з визначеним набором метаданих і зареєструвати їх на сайті CrossRef для подальшого індексування цих публікацій в Інтернеті.

DOI для документа залишається фіксованим протягом усього терміну його існування, тоді як його розташування та інші метадані можуть змінюватися. Посилання на онлайн-документ за його DOI має забезпечити більш стабільне посилання, ніж просто використання його URL-адреси. Але щоразу, коли URL-адреса змінюється, видавець має оновлювати метадані, щоб DOI посилався на нову URL-адресу.

Цифровий індентифікатор об’єкта має сталу структуру, що складається з трьох елементів:

 1. http://dx.doi.org/ – doi-директорія, наявність якої перетворює DOI на гіперпосилання.
 2. 10.ХХХХ(Х) – doi-префікс, що вказує видавця даного електронного об’єкта (при зміні власника журналу DOI не змінюється, тому префікс вказує лише видавця, а не того, хто є власником на цей час). Містить сталий позначник 10. та 4 або 5 цифр після нього. Цей код присвоюється реєстраційним агентством видавцю.
 3. PS.2020.67.6 – doi-суфікс, що має бути унікальним й ідентифікувати окремий об’єкт (яким може бути журнал, стаття, частина публікації, рисунок, таблиця, звіти, дисертації, аудіо, відео). Видавець має самостійно вирішити, яким буде суфікс його публікацій. Дозволено використання літер, цифр і певних символів.

         Перевірити коректність зазначення DOI у бібліографії можна на офіційному сайті проєкту [https://www.doi.org/index.html] через пошуковий рядок.

CrossRef [https://www.crossref.org/] – це започатковане 1999 року в США об’єднання видавців наукових публікацій (журналів, монографій, збірників матеріалів конференцій), створене з метою розробки та підтримки всесвітньої високотехнологічної інфраструктури наукових комунікацій. Головним завданням CrossRef є сприяння широкому використанню інноваційних технологій для прискорення і полегшення наукових досліджень.

Особлива увага Crossref зосереджена навколо питань розбудови електронної інфраструктури взаємної цитованості наукових публікацій. Асоціація Crossref підтримує спільну всесвітню службу взаємної цитованості, яка функціонує як своєрідний шлюз між електронними платформами видавців. Ця служба не зберігає повні тексти наукових публікацій, але вона зберігає інформацію про зв’язки публікацій через технологію Digital Object Identifier (Crossref DOI), а також метадані опублікованих наукових матеріалів. Завдяки цій системі дослідники можуть використовувати функціональність рівня глобального наукововидавничого середовища.

Членами Crossref наразі є 5 тис. видавців з усього світу. База даних цитувань Crossref охоплює понад 75 млн журнальних статей та інших типів наукових публікацій (монографій, наборів даних, дисертацій, технічних звітів).

Для роботи з публікаціями, проіндексованими в системі, використовується сервіс відкритих метаданих Crossref Metadata Search [https://search.crossref.org/]. Crossref Metadata Search дозволяє шукати серед майже усіх записів Crossref журнальні статті та матеріали конференцій. Він підтримує такі функції:

 • Підтримка ORCID
 • Інтерфейс користувача
 • Фасетні пошуки
 • Копіювання результатів пошуку як відформатованих цитат за допомогою CSL COINS для імпорту результатів у Zotero та інші інструменти керування документами
 • Відкриті програмні коди API, що дозволяють інтегрувати Crossref Metadata Search у власні програми, плагіни користувача тощо.
 • Базова підтримка OpenSearch, що дозволяє інтегрувати Crossref Metadata Search у панель пошуку браузера.
 • Пошук конкретного Crossref DOI
 • Пошук конкретного Crossref ShortDOI
 • Пошук статей у певному журналі за ISSN журналу
 • Посилання на будь-які патенти, які посилаються на певний DOI Crossref