РУКОПИСНІ ТА АРХІВНІ ФОНДИ

Цифрові ресурси рукописної та архівної спадщини Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського містять підготовлену архівістами та археографами інтегровану інформацію про склад і зміст архівних фондів, інформацію про видатних особистостей та їх наукове оточення, передусім вчених та громадських діячів, які мають незаперечний внесок і розвиток науки та культури. Підготовка архівної інформації включає наукове опрацювання архівів, пошук, виявлення і редагування інформації; уточнення назв фондів, видів фондів; дати надходження; визначення тематичних блоків інформації, меж фондів та крайніх дат документів, складу документів; їхню характеристику; обсяг. Описи особових фондів супроводжує складена фахівцями історична біографія, що розкриває  життя і діяльність персоналії. Подана архівна інформація про виданих діячів та вчених України пов’язана з іншими інформаційними ресурсами НБУВ, зокрема, з е-бібліотекою «Україніка», інформаційним порталом «Наука України: доступ до знань», бібліотечним порталом НАН України "LibNAS".


ФОНД РУКОПИСІВ Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (Інститут рукопису) є найціннішою частиною історико-культурних фондів, що надає інформацію про суспільно-політичне, культурне, духовне, релігійне, мистецьке життя і творчість наших співвітчизників за кордоном, розкриває роль українства у світовій культурі, життя українського слова, української думки у світовому співтоваристві.


Фондовий каталог Інституту рукопису НБУВ. Містить стислу інформацію про фонди, їх назви, склад, обсяг та змістовне наповнення, крайні дати документів, надає можливість переглянути описи фондів.

База даних «Кодекс» створена на основі унікальної інформаційної археографічної та кодикологічної моделі опису українських рукописів, розробленої співробітниками Інституту рукопису містить всебічну наукову інформацію стосовно кириличних рукописних книг XII–XVI ст., що зберігаються в Інституті рукопису НБУВ. . Це єдина БД в Україні, присвячена рукописній книзі як об’єкту культурної спадщини.


АРХІВНИЙ ФОНД НАН України (Інституту архівознавства) містить інформацію з усіх аспектів діяльності Національної академії наук України від часу її створення як провідної наукової установи України до сьогодення. Документи фондів ІА НБУВ відтворюють розвиток української науки  упродовж ХХ – початку ХХІ століття та особистий внесок видатних вчених НАН України, широкі міжнародні наукові зв'язки, містять документи з історії України колекційного характеру тощо.

Фондовий каталог Інституту архівознавства НБУВ. Містить стислу інформацію про фонди, їх назви, склад, обсяг та змістовне наповнення, крайні дати документів, надає можливість переглянути описи фондів.


ДОСЛІДЖЕННЯ РУКОПИСНИХ ТА АРХІВНИХ ФОНДІВ

  • Дослідження рукописних та архівних фондів комплекс науково-інформаційних джерел, що виконує функції науково-довідкового апарату для науковців, які вивчають широкий контекст історії письма та друку і є необхідними в процесі опрацювання рукописних матеріалів.

У збірнику висвітлюються різні аспекти вивчення історії та побутування рукописної книги, стародруків, спеціалізованих бібліотечних та архівних фондів з метою реконструкції історії книжної культури України та світу; репрезентуються наукові дослідження зі спеціальних історичних дисциплін (книжкового джерелознавства, кодикології та кодикографії, філігранології, палеографії, текстології, маргіналістики та ін.); представлені публікації документів, науково-довідкові та науково-інформаційні матеріали (огляди складу та змісту фондів, археографічні та бібліографічні описи, покажчики, повідомлення, рецензії), статті з проблем зберігання, реставрації та консервації рукописних і книжкових фондів, а також з питань створення автоматизованих технологій описування рукописних і друкованих документів, використання інформаційно-пошукових систем у бібліотечній та архівній справі тощо. Репрезентований і зарубіжний досвід.