ЕЛЕКТРОННА ДОСТАВКА ДОКУМЕНТІВ

Замовлення на виготовлення копії замовники надсилають електронною поштою за адресою: mba@nbuv.gov.ua.

Замовлення надсилається за встановленою формою:

  • бібліографічний опис документа з даними про автора, назву, місце й рік видання та сторінки. Для замовлення статті – назва періодичного/ продовжуваного документа, де зазначається  рік, серія, том, номер видання, прізвище автора, назва статті та сторінки;
  • формат електронної копії, бажана роздільна здатність;
  • назва та електронна адреса бібліотечної установи-замовника;
  • прізвище, ініціали, електронна  адреса замовника, контактні телефони (для фізичних осіб);
  • мета використання замовленої копії (освітня, наукова, виробнича  діяльність, приватна потреба тощо). Відповідно до ст. 22, 23  Закону України «Про авторське право і суміжні права».

На кожний документ оформлюється окреме замовлення. Необхідно пам’ятати, що помилки, допущені при заповненні замовлення, неточні бібліографічні дані  призводять до затримки його виконання і навіть до відмови.

Замовник сплачує вартість за одну сторінку сканованої копії відповідного формату (А3, А4), помноженої на кількість виготовлених сторінок та ціну за надання відповідного виду/типу документа згідно цін, затверджених у Переліку платних послуг, які надаються  Н‎БУВ.

Вартість та строки виконання замовлення можуть відрізнятися від орієнтованих в залежності від складності тексту, обраного формату та обсягу замовленого матеріалу на сканування, про що замовнику надсилається повідомлення.

Після отримання калькуляції замовник має підтвердити необхідність виконання його замовлення або відмовитися. За умови підтвердження замовлення оформлюється квитанція / рахунок на оплату та пересилається замовнику.

Протягом 10 днів після виставлення рахунку, замовник зобов’язаний підтвердити оплату замовлення, надіславши по електронній пошті скановану копію сплаченої квитанції, або повідомити дату оплати та номер квитанції.

Замовник сплачує за надані послуги поштовим або банківським переказом на розрахунковий рахунок НБУВ.

Виконання замовлення здійснюється після одержання повідомлення щодо оплати наданих послуг  або  після надходження коштів на рахунок НБУВ.

Виготовлені копії пересилаються на вказану замовником  електронну  адресу.

Отримані копії забороняється тиражувати, відтворювати  у будь-якій формі, крім законодавчо дозволеної (одноразового роздрукування електронного документа), розташовувати в Інтернеті.

Відділ міжбібліотечного абонемента

mba@nbuv.gov.ua

Прес-служба НБУВ  Оплата послуг та благодійні внески