Ідентифікатор автора Scopus (Scopus AuthorID)

Author ID – це сталий числовий ідентифікатор авторського профілю науковця у наукометричній базі даних Scopus. Профіль та його числовий ідентифікатор генеруються системою автоматично після індексації першої ж статті нового автора у базі даних. Створити авторський профіль у Scopus, не маючи проіндексованих базою даних публікацій, неможливо.

 

У профілі науковця Author ID представлено такі відомості про дослідника:

  • власне ідентифікаційний номер (ID) науковця у Scopus;
  • узгоджене написання імені автора латинкою;
  • відомості про професійну афіліацію дослідника;
  • предметні рубрики, що відображають коло наукових інтересів дослідника;
  • наукометричний інструментарій: кількість публікацій автора у Scopus, кількість цитувань цих публікацій, індекс Гірша, стовпчикова діаграма, що відображає тенденції публікаційної активності автора та цитувань його робіт.

 

Наявність незмінного числового ідентифікатора (ID) дозволяє однозначно атрибутувати публікації конкретного автора й уникнути плутанини через наявність у базі даних Scopus авторів з ідентичними іменами. Станом на 2021 рік у базі даних Scopus зареєстровано понад 17 мільйонів профілів науковців.

 

Іноді через некоректне оформлення метаданих, зокрема, різночитання прізвища автора при транслітерації, в Scopus автоматично створюється кілька профілів одного науковця, внаслідок чого його публікації виявляються розпорошеними, а показники цитування – неповними. Для впорядкування авторських профілів необхідно здійснити процедуру автентифікації та самостійного редагування згенерованих системою даних авторського профілю. Для цього у Scopus використовується інструмент Author Feedback Wizard.