Web of Science

Платформа, що об'єднує низку баз даних наукової літератури та патентів. Сервіс наразі належить компанії Clarivate Analytics (США) і вміщує понад 171 мільйон бібліографічних описів публікацій з рефератами до них. Наукометричні показники розраховуються для окремих авторів, установ, видань тощо.

У Web of Science представлено низку регіональних реферативних баз даних (Chinese Science Citation Database, SciELO Citation Index, Korea Citation Index, Russian Science Citation Index, Arabic Regional Citation Index). При цьому важливо пам'ятати, що престиж видання визначається його приналежністю до ядра бази даних Web of Science Core Collection, а регіональні ресурси не враховуються при обчисленні наукометричних показників за всією базою даних. Web of Science Core Collection складається з 6 окремих баз даних:

-    4 галузеві журнальні бази даних (Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index) з глибиною ретроспекції до 1900 року;

-    база даних Book Citation Index, що містить понад 116 тисяч книг, виданих після 2005 року;

-    база даних Conference Proceedings Citation Index, що містить понад 206 тисяч доповідей наукових конференцій, починаючи з 1990 року.

Пошуково-аналітичний інструментарій Web of Science містить такі сервіси та можливості:

-    Journal Citation Reports (база даних, що  впорядковує всі проіндексовані у WoS видання за 4 квартилями, сформованими на підставі імпакт-фактора);

-    Essential Science Indicators (інструмент виявлення  найактуальніших тенденцій науки, найвпливовіших  видань та дослідників);

-    експорт даних через редактор EndNote;

-    формування наукового портфоліо (індивідуального та інституційного);

-    пошук рецензентів через мережу Publons;

-    аналітичний інструмент InCites для менеджерів наукових установ;

-    пошук можливостей індивідуальної та інституційної співпраці та грантових програм.