НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОГРАФІЯ

Бібліографія є візитівкою національного статусу держави та її місця у світовій культурі. Напрям створення національної бібліографії та довідово-бібліографічних ресурсів забезпечує наповнення бібліографічним ресурсом сучасних досліджень історії України, формування інформаційних комплексів щодо тенденцій розвитку науки та культури та видатних осіб.  В НБУВ впродовж двох десятків років сформовано комплекс бібліографічних баз даних національної бібліографії України (зокрема, бібліографію видатних діячів України: В. І. Вернадський, Т. Г. Шевченко, Л. Українка), які сьогодні доступні для інтеративного пошуку користувачам. На порталі НБУВ також представлено повний цифровий архів видань ретроспективної національної бібліографії України, яка до цього практично не була в науковому доступі: «Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 1798-1923 : в 3 томах (2003)», «Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару: в 20 випусках (1996-2017)».

На основі матеріалів видання «Україномовна книга», в межах е-бібліотеки «Україніка» формується відповідна електронна колекція, яка вже нараховує близько 800 повнотекстових книг зі списку зазначених у бібліографічному покажчику, починаючи з видання «Енеида на малороссійскій язык перелицїованная И. Котляревским. Санкт-Петербург: Иждивением М. Парпуры, 1798», яка вважається початком періоду української літературної мови. Електронна колекція «Україномовна книга» містить різні за типами, видами та змістом документи: книги, альманахи, збірники, навчальні посібники, довідкові видання, передруки, відбитки та інші, які носять універсальний характер, що видавались українською мовою за період 1798–1923 р., незалежно від місця видання, також книги і збірники іншими мовами, якщо вони містять розділи або окремі твори українською мовою. Матеріали е колекції є цінними джерелами для вивчення історії, культури і розвитку мовних традицій українського народу.