КНИЖКОВІ ПАМ'ЯТКИ ТА КОЛЕКЦІЇ

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (Інститут книгознавства) проводить науково-дослідну роботу спрямовану на збирання, зберігання, дослідження найцінніших книжкових, образотворчих і музичних пам'яток України та інших країн, введення їх до наукового і культурного обігу.

До складу ІНСТИТУТУ КНИГОЗНАВСТВА входять:

Вагоме значення для дослідників мають газетні фонди Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (Відділ формування та використання газетних фондів). Це найбільше в державі за обсягом і унікальне за змістом, науковим та культурним значенням зібрання вітчизняних і зарубіжних часописів. Бібліотека отримує всі газети, що видаються в Україні, включаючи багатотиражні видання підприємств, установ,  навчальних закладів, партій і конфесій, видання громадських об'єднань та колективів, приватних осіб тощо. Системне, комплексне дослідження газетної періодики проводить відділ пресознавства НБУВ, який забезпечує формування системи науково-інформаційних ресурсів традиційного та електронного типу на газетні фонди, підготовку матеріалів до національної бібліографії періодики, організацію доступу користувачів до ретроспективної та сучасної інформації, що містить газетна періодика як джерельна база.


СТАРОДРУКИ

ІСТОРИЧНІ КОЛЕКЦІЇ. РІДКІСНІ ВИДАННЯ

ГАЗЕТИ

ЗАРУБІЖНА УКРАЇНІКА

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

МУЗИКОЗНАВСТВО. НОТИ


ДОСЛІДЖЕННЯ КНИЖКОВИХ ПАМ'ЯТОК ТА КОЛЕКЦІЙ

  • Література з книгознавства комплекс науково-інформаційних джерел, присвячених дослідженню унікальних книжкових фондів, спеціалізована колекція підручного фонду відділу стародруків та рідкісних видань, присвячена загальним питанням книгознавства, історії книгодрукування, вивченню книжкових пам’яток та історичних бібліотек і книжкових колекцій.
  • Картотека книгознавчих статей бібліографічні описи публікацій, присвячених дослідженням у галузі історії книги та книговидання, історії бібліотечної справи та книжкового пам’яткознавства.

У збірнику висвітлюються різні аспекти вивчення історії та побутування рукописної книги, стародруків, спеціалізованих бібліотечних та архівних фондів з метою реконструкції історії книжної культури України та світу; репрезентуються наукові дослідження зі спеціальних історичних дисциплін (книжкового джерелознавства, кодикології та кодикографії, філігранології, палеографії, текстології, маргіналістики та ін.); представлені публікації документів, науково-довідкові та науково-інформаційні матеріали (огляди складу та змісту фондів, археографічні та бібліографічні описи, покажчики, повідомлення, рецензії), статті з проблем зберігання, реставрації та консервації рукописних і книжкових фондів, а також з питань створення автоматизованих технологій описування рукописних і друкованих документів, використання інформаційно-пошукових систем у бібліотечній та архівній справі тощо. Репрезентований і зарубіжний досвід.