Створення та впорядкування профілів у Scopus та Web of Science

Інститутом інформаційних технологій НБУВ розроблено інструкції для співробітників НАН України щодо створення та впорядкування профілів у Scopus та Web of Science.

Ознайомитися з інструкцією щодо впорядкування авторських наукометричних профілів можна за посиланням: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003858

Ознайомитися з інструкцією щодо впорядкування наукометричних профілів установ можна за посиланням: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003857